logo
Divocí
stránky klanu webové hry Dark Elf

Stanovy klanu Divocí

I. PREAMBULE

Klan divocí je otevřen všem hráčům, klasických i akčních lig, kteří dodržují kodex DE, chtějí svoji hru koordinovat, splní podmínky pro získání členství a budou dodržovat níže uvedené stanovy klanu.

II. PŘIJETÍ DO KLANU

Podmínkou pro vstup je podání přihlášky a zaplacení vstupního poplatku 1 DEK. Poté následuje měsíční zkušební lhůta, během níž musí hráč odehrát aspoň jeden věk v barvách klanové aliance a získat doporučení velitele aliance z tohoto věku. V případě, že tuto podmínku nesplní, je mu členství v klanu ukončeno, přičemž vstupní poplatek se nevrací. Výše uvedené podmínky se vztahují pouze na první nik, který hráč přihlašuje do klanu.

III. POVINNOSTI ČLENA KLANU

IV. POSTUP V KLANU, POCHVALY A VYZNAMENÁNÍ

V. STRUKTURA KLANU

Klan tvoří:

VI. TRESTY A VYLOUČENÍ Z KLANU

Právo udělovat tresty mají zakladatelé a velitelé. Tresty jsou klanová důtka, podmínečné vyloučení a vyloučení z klanu. Udělují se za prohřešky.

Prohřešky:


Vylučovaný hráč má právo odvolat se k radě zakladatelů a ti rozhodnou veřejným hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Divocha 3Ba1.

VII. SPECIFIKA AKČNÍCH LIG

Za koordinaci akčních lig zodpovídá velitel Old_Marlboro. V jeho kompetenci je udělovat výjimky ze stanov a to z ustanovení článků II. , III. , VI. Tyto výjimky se vtahují pouze na niky v akčních ligách.

VIII. ZÁVŘEČNÁ USTANOVENÍ

Tyto stanovy nabývají účinnosti od 1.9.2010

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde